06-05-2021 | Nieuws

Elk seizoen iets te zien en iets te doen

Een voedselbos houdt zichzelf in stand, zorgt voor voedsel én biedt onderdak aan insecten en vogels en andere dieren die op hun beurt helpen het evenwicht in het bos te bewaren. Dat is het idee. Maar voordat een stuk weiland een gebalanceerd voedelbos is en er geoogst kan worden, zijn wij aan zet. 

Met hulp van veel enthousiaste mensen zijn duizenden planten, struiken en bomen geplant en is er een waterpartij aangelegd waarin de eerste kikkervisjes zijn gespot!
In de winter pakten we de jonge aanplant in om te beschermen tegen de enorm koude wind. Nu leggen we een sproeisysteem aan om ervoor te zorgen dat het voedselbos niet te zwaar lijdt in hele droge perioden.
Ook gaan we een verhard pad aanleggen. Daar kunnen we nog stenen, tegels of keien voor gebruiken. Iedereen die op 16 of 23 mei tussen 12 en 15 uur met fiets steengoed komt afgeven uit eigen tuin, ontvangt van ons tuintips en bloemenzaadjes. Zo maken wij ons bos toegankelijk voor mensen die op een rolstoel zijn aangewezen en worden tuinen groener en koeler. 

Elk seizoen zetten we stappen op ons pad.

Iedere dag dat we op het voedselbos bezig zijn zien we knopjes en bloesem verschijnen, verandert bruin in groen, ontdekken we insecten die ons eerder niet waren opgevallen en komen er vogels water drinken uit de poel. Dat dassen tulpen eten daar zijn we ook achter gekomen. Als alleseter snuffelt hij graag wat rond en pakt voedsel dat makkelijk voorhanden is. Gelukkig hebben we véél bollen geplant.