Overzicht van al onze bomen en planten

Op deze pagina is de aangeplante, en soms ook aangewaaide, plantencollectie te zien. Per plant plant treft u enkele kenmerkne, mogelijk een foto'tje en er is momenteel een proces gestart om ook de lokatie binnen het voedselbos in kaart te brengen. Daar waar dit gelukt is staat bij de plant ook een kaartje vermeld. Eind 2020/begin 2021 zal dit een adequaat overzicht geven van de beplanting.

 

En vooruitlopend op een heerlijke toekomst: bij de planten staan (komen te staan) recepten vermeld!