29-07-2020 | Nieuws

Kletsen over kruiden

Kruiden mogen niet ontbreken in ons voedselbos en daarom legden we een kruidenperceeltje aan. Door de cirkelvorm is de kruidentuin herkenbaar en door de hoogteverschillen van de met stenen gevormde cirkel kunnen kruiden met verschillende ‘grondbehoeften’ bij elkaar staan.
De aanleg was opnieuw een gezellige gezamenlijk bezigheid!

 

Naast georganiseerde en geplante kruiden, hadden we op ons voedselbos een onevenredig volume aan Jacobskruiskruid. En dat wil je niet. Ja, het is ook een kruid en bovendien nuttig voor de insecten en vlinders die van deze vrolijk geel bloeiende bloemen houden om de nectar. Maar het is ook een kruid dat giftig is voor mensen en dieren. Met name koeien en paarden kunnen er behoorlijk ziek van worden en zelfs er aan overlijden.
Het Jacobskruiskruid vermeerdert zich in rap tempo door verwaaiing van de pluizige uitgebloeide bloemen. Vooral op plaatsen die nog geen aaneengesloten dichte grondbegroeiing hebben zoals het voedselbos-in-opstartfase. Bovendien laat het kruid zich niet makkelijk verwijderen als het de kans krijgt een stevig wortelstelsel te vormen.
Google leert dat handmatig verwijderen van plant met wortel in de bloeifase het beste resultaat oplevert om ongeremde verspreiding tegen te gaan.  Wat een meditatieve klus!