08-11-2021 | Nieuws

Kleurrijke Groene Vrijdag

Voedselbos Werelds mocht 5 november belangstellenden hosten die Groene Vrijdag met Netwerk Kleurrijk Groen kwamen vieren op het Wij-bos.
Naast bezoekers die spontaan en nieuwsgierig afkwamen op onze aankondiging bestonden onze gasten uit leerlingen van het Pontem College in Nijmegen, Ap Willemsen, voorzitter van het COC Nijmegen, een Afghaanse vader met zoontje die tijdelijk in Heumensoord worden opgevangen en Jan Wijnia (Nijmeegse wethouder voor onder andere duurzaamheid).

 

In een grote kring stelden alle aanwezigen zich aan elkaar voor: Met namen die makkelijk en soms moeilijker in het gehoor lagen, afkomstig uit onder andere Mauritius, Nederland, Afghanistan, Turkije, wonend in een AZC of een eigen huis, mannen en vrouwen die van mannen of vrouwen houden en van 14 jaar tot veel ouder.

De boodschap van Qader Shafiq (Bureau Wijland) en Paul Dirven (eigenaar Voedselbos Werelds) was helder: Samen is belangrijk. Door samen zijn en samen doen versterken we elkaar, brengen we mooie dingen tot stand en leren we. Diversiteit is gezond en verbind.

De bomen, struiken en planten in het voedselbos geven ons het voorbeeld. Door verschillende soorten bij elkaar te plaatsen, zorgen zij voor een gezond bodemklimaat waar zijzelf maar ook andere plantensoorten en dieren goed bij gedijen zonder verder menselijk ingrijpen.

 

In de zon die tussen dreigende wolken door scheen werden in groepjes bomen uit verschillende werelddelen geplant. Om de boodschap te ondersteunen en te ervaren. Door samen te doen en in gesprek te komen.

 

De regenboog die het Wijbos aan het einde van de middag omarmde symboliseerde de mooie, kleurrijke groene vrijdag!