02-09-2020 | Nieuws

Paden plannen

De meteorologische herfst is begonnen. Het hele warme weer maakt plaats voor wandeltemperaturen, de dagen worden al merkbaar korter, bloemen raken langzaam uitgebloeid en eekhoorns zijn druk in de weer met noten.
Wij pakken de plannen voor de verdere ontwikkeling van het voedselbos weer op: Het najaar is een uitstekende periode om nieuwe bomen en struiken aan te planten. Welke bomen en struiken willen we waar neerzetten? Hoeveel, wanneer en hoe organiseren we dat?
Niet alleen de aanplant vraagt om aandacht. Om te planten, te bewateren en te oogsten zonder de begroeiing te beschadigen, hebben we paden nodig. Paden waarover we met een auto met aanhanger of een tractor kunnen rijden en waarmee we alle hoeken van het voedselbos kunnen bereiken. Paden die passen bij de sfeer van het voedselbos. Tegelijkertijd willen we het padenstelsel beperkt houden. Dat vraagt om een uitgekiend plan en op papier hebben we al verschillende slimme padenstelsels bedacht. We broeden nog op het definitieve ontwerp. Echte routeplanners! .