20-02-2021 | Nieuws

Minder steentjes bijdragen

Het Wij-bos, onderdeel is van het voedselbos, is wéér groener en diverser geworden door het planten van een winterlinde, kruisbessen, rode kornoeljes en een grote lijsterbes.
Operatie Steenbreek Nijmegen en Stichting NL Bloeit! schonken aan het Wij-bos de twee prachtige bomen die boswachter Tim plantte samen met kinderen van het Netwerk Kleurrijk Groen.

 

Boswachter Tim is Nijmegenaar van het jaar en nieuwe ambassadeur van Steenbreek. 

 

Het Wij-bos staat symbool voor een kleurrijke, inclusieve samenleving waarin mensen elkaar versterken en Netwerk Kleurrijk Groen betrekt Nijmeengse burgers met diverse achtergronden bij onderwerpen als klimaatverandering, natuur en duurzaamheid. 

 

 

Operatie Steenbreek zet zich in voor meer groen als antwoord op de gevolgen van klimaatverandering.In groene tuinen kan regenwater gemakkelijk wegzakken in de grond en zorgen bomen en struiken ervoor dat gebouwen en steden koeler blijven in de zomer. Bovendien is veel groen paradijselijk voor vogels en vlinders. Stenen eruit, GROEN erin! 

 

Stichting NL Bloeit! investeert in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen door het aanleggen en beheren van kruidenrijke vegetaties met oorspronkelijk inheemse flora. Zo wordt het openbaar groen mooier en aantrekkelijker en tegelijkertijd komen verschillende leefbaarheids-, klimaat- en milieudoelen een stapje dichterbij.

 

Voedselbos Werelds is er trots op om al deze initiatieven ruimte te bieden,