15-07-2022 | Nieuws

De Groene Amsterdammer over groen in Malden

Wat is een voedselbos?
Zelfs in en rond Malden zijn de verschillen tussen de voedselbossen groot: van hobbybos tot serieus productiebos op lokale en biodiverse leest geschoeid. Van compleet zelfvoorzienend systeem tot bos dat met wat liefde en hulp wordt ondersteund. Met uitsluitend inheemse soorten of met exoten. Met in rijtjes geplante soorten bijeen of als zoekplaatje kris kras door elkaar. 
Ieder voedselbos heeft zijn eigen verhaal en ideaal.

 

In de Groene Amsterdammer van half juli komen verschillende voedselbossen uit onze streek voorbij.
Lees het artikel over de rekkelijken en de preciezen, over onze luie boer die met de handen in zijn zakken boert en over de pawpaw boom.